Ъглови кухни

Ъглова кухня

Ъгловата кухня е всъщност кухня в Г-образна или П-образна форма. Тук основната характеристика е наличието на ъглов шкаф в долния, а често и в горни ред шкафове (макар че горният ред не е задължително да следва непременно формата на долния ред). Ъгловият шкаф е особено място, тъй като достъпът до него е по-труден – вътрешността му представлява обем, много по-голям от вратичката към него.

Мнозина биха ви посъветвали да избегнете ъглова кухня и да подредите шкафовете само в линия, визирайки именно проблемите с ъгловите шкафове. Истината обаче е, че днес съществуват варианти за справяне с това пространство, които, макар и да не правят целия вътрешен обем леснодостъпен, все пак гарантират функционалност. А и помислете сами колко уреди и посуда се използват относително рядко и които могат да намерят място именно в ъгловите шкафове.

Наличието на ъгъл в кухнята позволява да поставите там мивката, при наличието на удобни В и К връзки. При такъв начин на подреждане печката или вградените котлони се разполагат от едната страна на мивката, а хладилникът – от другата. Така се оформя „кухненски триъгълник“, в който продуктите следват естествения си ред при приготвяне на храната – изваждат се от хладилника, измиват се и се готвят на печката. Ако кухнята не е Г-образна, а П-образна, тогава в ъглите се разполагат ъглови шкафове, а мивката се премества в средата на буквата „П“.

Решенията за оползотворяване на ъгъла в ъгловите кухни са

  • Поставяне на полици в ъгъла, които са открити, т.е. липсват вратичките. Така пространството е значително осветено и достъпно. Можете да използвате отворения ъглов шкаф за държане на различни украшения, книги, списания, свещници и салфетки.
  • Вграждане на въртящи се метални полици, които заместват рафтовете. Този механизъм позволява всички продукти да бъдат видими и достъпни. Недостатъкът е, че шкафът трябва да е симетричен, а ъглите при всички случаи остават неизползваеми. Можете да поставяте всичко, което ви хрумне на полиците, но имайте пред вид тяхната теглото на товара, което могат да издържат.
  • Използване на чупещи се врати. Едната част на ъгловия шкаф се отваря по нормален начин, а при по-силно издърпване се отваря и второто рамо на вратата, което се „пречупва“ под прав ъгъл към другата част на ъгъла. Осигурява значителен достъп до най-отдалечените части на шкафа. Можете да подредите по-често използвани предмети в предната част на вратата, а по-рядко нужните ви да са скрити зад чупещото рамо. Така ще ви се налага по-рядко да отваряте цялостно вратата на шкафа, за която се нуждаете и от повече пространство в кухнята.

Вграждане на шкаф с ъглови чекмеджета. Това причудливо решение позволява да имате достъп до цялата вътрешна зона на ъгловия шкаф. Недостатъкът на тези шкафове е високата им цена.