Издръжка след развод – какво трябва да знаем

издръжка след развод

Най-често разглежданият семейноправен въпрос пред съда е именно въпросът за разтрогване на брака. По българското семейно право прекратяването на гражданския брак е възможно само при изрично изброени хипотези, основна от които е именно прекратяването чрез съдебно производство, независимо дали става въпрос за развод по взаимно съгласие или развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака (по исков ред).

Тук ще бъде отделено внимание най-вече на един от най-важните аспекти на производството, а именно решението на съда по повод определянето на издръжката след развода.

Кой може да получи издръжка след развод

Основната хипотеза на издръжка след развод е издръжката на детето. Този въпрос се решава в зависимост от това при кой родител ще остане детето. Правило е, че всеки от родителите участва в издръжката му, независимо от това дали е работоспособен или не.

Когато разглеждаме издръжката като сума, определена от съда за осигуряване на благосъстоянието на детето, която трябва да бъде заплащана от родителя, от който детето е отделено, тя се определя по преценка на съда, съгласно закона. Тук е необходимо да се прецени какви са били условията на живот на детето преди разтрогването на брака, тъй като родителят, който дължи издръжката е необходимо да заплаща сума, отговаряща на тези условия.

Ако родителят, задължен от съда да изплаща издръжка след развод би изпитал особени затруднения за достигане на предишните условия на живот на детето, съдът може да определи по-малък размер.

Издръжка след развод може да иска и бившият съпруг, който не е виновен за разтрогването на брака. Затова в производството по разтрогването му има значение определянето на виновността за прекратяването на гражданската семейноправна връзка между съпрузите. Изискване тук е лицето, на което се дължи издръжката да не е встъпило в брак, тъй като при сключване на нов граждански брак, издръжка вече не се дължи.

Ако търсите добър адвокат относно решаване на въпроса за издръжката, може да се обърнете към специалистите на SBKLaw.bg

По правило издръжка се дължи на лица, които са неработоспособни и не са в състояние да се издържат сами от имуществото си.

Може да решите въпроса по издръжката след развод предварително

Имайте предвид, че може да уредите предварително въпросът за издръжката чрез сключването на брачен договор преди или по време на брака. Тъй като става въпрос за чисто имуществени отношения Семейният кодекс (СК) позволява те да са обект на договаряне между съпрузите преди да сключат брака или след като той вече е бил сключен.

Ако търсите адвокат по семейно право, който да ви помогне по такива и други въпроси свързани със семейните отношения SBKLaw.bg е място на което може да откриете отзивчиви юристи с богат опит в правните консултации и представителството пред държавни органи, включително съд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *