Смехът, най-полезното лекарство за организма.

Смеха е най-доброто лекарство за тялото ни

Смехът лекува и като превантивна мярка служи по-точно срещу множество болести, като от натрупване на стрес предпазва организма ни, вследствие съвременното натоварено ежедневие. Хуморът като цяло, а не само смехът, има най-разнообразни и множество измерения и е изключително заразен, особено при вицове. Човекът, като социално същество разглеждан, с околните себеподобни се обвързва, информация обменя с тях и със заобикалящите го взаимодейства въобще, нужда има от жестикулативно сближаване някакво, а смехът е между основните и най-сполучливи средства за тази цел. Има огромен брой способи, чрез които у хората може смях да бъде предизвикан, включително и с вицове.

Спонтанният смях

Спонтанният смях импулсивно възниква и персонално отражение има по-скоро, тъй като е по-малка вероятността да отговори другата страна по същия начин, поради неизяснената причина за нея за такова поведение. На всеки например се е случвало, да го прихваща смях, както си седи – всеки от някакъв отдушник има нужда или от нещо, което съответно смях у него да предизвиква  и да го радва. Без значение причинителят какъв е за спонтанен смях – вицове или случка, факт е, че да бъде заразен той може също, ако отсреща човекът информация получи ти на какво точно се смееш.

Съществува и друг смях – универсалният, който отзвук дава не сред всички абсолютно, понеже мозъците ни, не са съвсем еднакви, имат различна вътрешна отчасти структура, която е резултат от начина и средата на живот, за света възприятията, интересите и всичко, определящо на всеки човешки индивид уникалността, на голяма част от хората повлиява и в общоприети за смешни истории се изразява, вицове и анекдоти или бисери.

Структурата на вицовете върху психиката за влиянието е отговорна и за бурната реакция, изразяваща се в повечето случаи в неудържим смях. Тоест, независимо на хората от предпочитанията – пиянски вицове, расистки,  за блондинки, мръсни вицове, за животни и т.н., те смях предизвикват или подобно чувство, а съответно от вкусовете зависи реакцията на различните слушатели и отражението върху тях – един от смях ще се превие на вицове за Бай Ганьо, друг след края на друг виц ще се задуши… Обаче при вида на гърчещият се на пода от смях, от компанията на останалите също смешно ще им бъде – друг е въпросът до каква степен ще е.