Изключен имобилайзер – 4 причини да се случи

Автомобилни имобилайзери

Когато става дума за автомобилна защита, един от най-добрите начини да предотвратите кражбата на ваше транспортно средство, е чрез употребата на имобилайзер. Повечето нови модели автомобили и камиони имат специализирано защитно устройство, което предотвратява запалването на двигателя без оторизиран ключ или достъп.

Кога е нужно да се изключи имобилайзер от автоключар

Макар и полезен за емоционалното и финансово ви спокойствие, един имобилайзер може да създаде проблеми. При наличие на такива е нужна специализирана помощ от автоключар в София.

Самото естество на проблема може да е от разнообразно естество, като е и най-големият проблем. За това е и нужна диагностика или по телефона или на място – но за това са нужни специализирани инструменти и датчици, които да отичат информационният поток в колата и да се установи защо вашият имобилайзер изпитва проблеми.

1 Грешно отчитане на ключ

Един имобилайзер има няколко важни компонента, които работят в синхрон. При проблем при който и да е един от тях, може да се получи блокиране на системата. В подобен случаи е необходимо да се определи, кой от компоненти не извършва своята функция правилно и да се подмени или поправи.

Много често това може да е проблем във вашият автоключ, които изпраща специфичен и идентичен електро сигнал към четеца на вашият имобилайзер. Ако този ключ е понесъл щети, то тогава има голяма вероятност той да не отдаде правилните чистоти, и така да не бъде разпознат като част от системата.

2 Подмяна на автоключ

Ако се е наложило подмяната на автоключ поради изгубване, счупване и други проблеми, тогава има вероятност информацията от старият ключ да не се разчита от имобилайзера. В подобни случаи е нужно да се отчете грешката и да се изключи вашият имобилайзер, за да се обучи на ново системата и да се „напасват” двата компонента.

3 Опит за кражба

При опит за кражба, вашият автомобил влиза в режим на защита и не позволява запалването на двигателя. В подобен случай или трябва да се използва оригиналният ключ, за да се пусне защитата, или трябва да се рестартира системата чрез изключване на имобилайзера и изчистване на грешките в бордовия компютър.

4 Проблем с бордовият компютър

В подобен случаи има две решения на проблемна. Едното е рестартиране на имобилайзера чрез изключване, или изчистване на бордовото устройство. Голям проблем е идентифицирането на, и изчистването на грешките. За тази цел е нужна специализирана апаратура, с която разполагат автоключарите.

Подобен вид услуга изисква специфична техника и софтуер, която може да засече грешките в системата и да я синхронизира, за да може тя да разчете специфичният сигнал на чипа във вашият автоключ.