Поликарбонат – видове, свойства, приложения

Поликарбонат на плоскости

Поликарбонат е материал който е комплекс от термопласти, които се отличават с обща формула и имат широко приложение. Благодарение на факта, че поликарбонатът има висока устойчивост на удар, а също и голяма здравина, той се използва широко в създаването на различни конструкции за множество промишлени отрасли.

Освен това, в дадения случай за подобряване на механичните свойства на материала, композициите от него обикновено се изпълват със стъклени влакна. Поликарбонатът се използва широко и в производството на компактдискове, лещи, в строителни работи. Например в днешно време навсякъде може да срещнете козирки или навеси от този материал. От него може също да се направи ограда или беседка за вилата. Впрочем, и покривът от този материал е доста разпространено явление.

Производство на поликарбонат

Процесът на производството на клетъчен поликарбонат, както и на другите видове поликарбонат, е сложен, но ще се опитаме да го разгледаме колкото може по-накратко и понятно.

Поликарбонатът обикновено се получава в резултат на синтез, което предполага няколко стадия, в които участват няколко различни съставки наведнъж. Самият поликарбонат се изготвя във вид на гранули, т.е. много дребни зърна, които лесно се запазват и транспортират. Листовете от поликарбонат могат да бъдат разнообразни. Например, тук ще споменем клетъчния, профилирания и монолитния поликарбонат.

Като разглеждаме детайлно листовия поликарбонат и неговите видове, преди всичко трябва да кажем, че листовете на клетъчния поликарбонат най-често се използват за направа на козирки и навеси. Освен това клетъчният поликарбонат се използва в селското стопанство за монтиране на парници – днес те се правят от този материал. Защо клетъчният поликарбонат има толкова широко приложение? Поради неговите характеристики, особено малкото му тегло, при монтирането му не е необходимо използване на товароподемна техника, а също и изграждане на масивни поддържащи конструкции.

Забележително е, че може да се намери и цветен клетъчен поликарбонат, което значително разширява сферата на приложението му. Поликарбонатът също се огъва доста лесно и дори в такъв вид запазва всичките си якостни характеристики. Към предимствата на този вид поликарбонат може да се прибави и това, че има възможност на листа да се нанесе особен слой, който предотвратява натрупването на конденз върху него.

Свойствата на монолитния поликарбонат

Трябва да обърнем особено внимание и на свойствата на монолитния поликарбонат. Те осигуряват възможност за прилагането му в различни отрасли. Например прозрачният монолитен поликарбонат се използва широко за изграждане на светлопропускливи конструкции в строителството и машиностроенето. Освен всичко това, той се прилага активно при построяване на рекламни конструкции, непробиваеми за куршуми защитни заграждения. Ако говорим за свойствата на профилирания поликарбонат, трябва да отбележим, че този материал представлява профили с определена конфигурация, които се прилагат при монтажа на вече споменатия клетъчен поликарбонат.

Както и много други строителни материали, поликарбонатът притежава редица предимства. Сред тях трябва да отбележим неговата лекота, благодарение на която монтажът на поликарбоната е лесен и не изисква особени разходи. Известно е, че поликарбонатът е удароустойчив материал, който се отличава също с висока термоустойчивост, лесно издържа дори значителни натоварвания. Освен това поликарбонатът не се възпламенява, а също и не допринася за разпространение на огъня. Той се отличава с доста високи топлоизолационни качества и е отлична шумоизолация.