За улуците

Улуци

Монтажът на качествена водосточна система е важна част от фасадата на всяка сграда. Внимателната планировка и използването на подходящите материали ще предпази външния вид на вашата фасада, както и ще удължи живота на сградата.

Ремонтът на всяка водосточна система трябва да започва с подробен оглед на щетите, както и с проверка наклона на улуците. Препоръчителният наклон не трябва да е под 3 см на всеки 10 метра, като в някои случаи той трябва да е над 5 см. В случаите, когато не е под ръка необходимото оборудване, проверката на наклона се извършва, чрез запълване на улуците с вода. При нарушение, водата ще прелива от края на улуците без да достига до казанчето.

Често се случва, поради некачествения монтаж в повечето случаи, да бъде нарушена херметичността между отделните компоненти. В такива случаи, отстраняването на течовете се извършва с помощта на специални грундове и силикони. Много е важно преди това самият улук да бъде грижливо почистен. Ако целостта на водосточната система е значително увредена се пристъпва към пълен демонтаж и монтаж на нова водосточна система, в зависимост от характеристиките на самата сграда.

Един от ключовите моменти при всеки монтаж или ремонт на улуци е монтирането на крепежните елементи. Освен прецизното спазване на наклона трябва правилно да се изчисли и броя на крепежните елементи за всеки линеен метър, в зависимост от материала, от който са изградени улуците. При по тежките традиционни, поцинковани улуци разстоянието между всеки крепежен елемент не трябва да е под 50 см, докато при PVC улуците това ограничение е 80 см. Особено внимание трябва да се отдели и на броя на винтовете за всеки крепежен елемент – минимум 3 броя, тъй като в повечето случаи, в които се наблюдава увисване на части от водосточната система е точно заради липса на достатъчно укрепващи винтове.

Един от основните фактори за продължителния живот и ефективността на всяка водосточна система безспорно е избора на професионални монтажници. Не е за подценяване и факта, че повечето ремонти на улуци се извършват в условия на риск – на високи сгради и съоръжения. По тази причина трябва да се вземе под внимание квалификацията на специалистите, както и оборудването, което ползват.