Защо всяка сграда трябва да има мълниезащита?

Светкавица удря сграда

Всяка една сграда, без значение дали е за обществено или жилищно ползване, трябва да има външна мълниезащита, съгласно закон от 18 април 2005 г, наредба №8. Мълниезащитата служи за предпазно средство на хора, домашни животни и материални вещи. Тя защитава от поражения и щети, причинени от пряко или вторично действие на мълния върху сградата. Едно пряко попадение на мълния е в състояние да доведе до пожар и други повреди, в някои случаи дори до травми при животните и хората, както и до смърт.

В България има много силна гръмотевична активност, в сравнение с други държави. Много често има случаи на наранени или убити хора и животни от мълнии, причинените пожари също не са рядкост, а нанесените щети са в много големи размери

Земята е удряна ежедневно от мълнии над 8 милиона пъти, което прави по около 100 удара в секунда. Температурата им е 30 000 градуса, която е пет пъти повече от тази на Слънцето. Една мълния е с мощност от 30 000 ампера, тя е електрически удар, който възлиза на милиони волта, а всичко се случва за по-малко от една секунда. Когато човек бъде ударен от мълния, неговото тяло получава обгаряния, а сърцето му директно блокира.

Мълнията може по много начини да проникне в помещението – по жиците, по тръбите или през улуците, ако са метални. Компютрите с изградена LAN мрежа са много застрашени от гръмотевиците. За да бъде спасен един компютър при гръмотевична буря, трябва да бъде изключен от мрежата, която го свързва с Интернет, както и от електрическата.

Как се изгражда мълниезащита

За да се изгради мълниезащита на едно жилище, се поставят гръмоотводи, състоящи се от три части – заземител, токоотвод и мълниеприемник. Предназначението на заземителят е да отвежда тока в земята. Тогоотводът служи за отвеждане на тока от мълнията към земята, а мълниеприемникът поема падналата мълния. Никой не е застрахован от попадение на мълния, за това е най-добре да се обърнете към компания, която изгражда мълниезащита. Има много такива фирми, със сигурност няма да ви е трудно да намерите, само като напишете в Интернет „мълниезащита“, ще попаднете на много резултати. Вижте и сравнете всички оферти, които намерите. Прегледайте отзивите за дадените фирми и изберете тази, която смятате че е най-подходяща.

Не можете да се справите сами с изграждането на ефективна мълниезащита, затова със сигурност ще ви трябва подходяща фирма, която да постави гръмоотводи и да изгради външната мълниезащита и подходящата изолация към нея. Когато намерите подходящата компания, свържете се с нея. От там ще изпратят служител, който на място ще прецени, какво точно трябва да се направи. След това ще дойдат други професионалисти, които ще изградят цялата външна мълниезащита на вашата постройка, независимо дали е частна, офис или се използва за други цели.

Мълниезащита на индустриални и промишлени сгради

Ако сте собственици на производствен цех или бизнес сграда, на склад или друго помещение, няма защо да чакате, извикайте веднага някоя фирма, която да изгради цялостна мълниезащита на вашия обект. Отговорността за служителите ви е ваша, не си правете експерименти с хората, защото това са човешки животи. Освен това, един удар от мълния може да причини пожар, който да унищожи всичко и целия ви бизнес да бъде заличен.

Същото важи и за вашето лично жилище, защитете близките и семейството си! Намерете фирма, която да изгради мълниезащита на дома ви, защото както отбелязахме по-горе, никой не е застрахован срещу това.

След като изградите мълниезащитата на вашите дом, офис, както и на всички обекти, които притежавате, можете да бъдете спокойни, защото тя ще гарантира безопасността на всички, които се намират вътре.