Лишаване от наследство и изготвяне на завещание: Редно ли е или не

advokat-nasledstveno-pravo

Много често се повдига въпросът дали е редно да се лиши наследник от наследство. Това е доста сложна тема и всичко до голяма степен зависи от конкретните обстоятелства и от законодателството в съответната държава.

Правата и задълженията на наследниците се уреждат от наследственото и семейно право, което може да има много нюанси по тази тема.

Запазените дялове и тяхната сила

Факт е, че в много случаи законът установява основни права на наследниците и им предоставя определени законни дялове от наследството, които не могат да бъдат заобиколени без обективни причини.

Такива наследници са децата или както е по-правилно да се нарекат – низходящите по права линия (към тях попадат и внуците), както и семейният партньор (съпруг или съпруга).

Законът е ясен, че ако съществува завещание, което изрично изключва даден наследник от наследство, то трябва да е в съответствие със законовите изисквания за валидност на завещание.

Ако има завещание, което да накърнява запазените дялове на съпруг, съпруга, деца или внуци, законът трябва много внимателно да разгледа това положение. В някои случаи не е изключено запазените дялове да бъдат заобиколени, особено ако се докаже, че лицето със запазен дял е било възмездено по друг начин.

Морални съображения: Оспорване на завещание в семейното и наследствено право

В някои случаи причините за изключване на наследник могат да бъдат свързани с морални съображения, като например отношенията между наследникът и завещателят. Това обаче не винаги е признавано и често не е легално основание.

Не може да се постави под съмнение това, че отношенията между близки и роднини понякога могат да са наистина доста сложни. От тази гледна точка често пъти е много сложно да се определи на чия страна е правото.

В правото е предвидено, че наследниците по закон имат право да оспорват завещание, ако смятат, че то е било направено под въздействие на измами, манипулация, принуда или ако завещателят не е бил в адекватно състояние, позволяващо му да взима решения.

Важно е да се каже, че докато законът разрешава да се оспори дадено завещание, крайният резултат съвсем не е гарантиран, дори и ако говорим за наследници със запазени дялове.

При наследствени въпроси е най-добре да се обърнете към адвокат

Въпросите на наследствено и семейно право могат да са толкова сложни и да зависят от толкова много фактори, че е на практика почти невъзможно да се направи обективна оценка на ситуацията, без помощта на юрист.

Важно е хората в подобно положение да се консултират с опитен адвокат, за да разберат какви са техните права и задължения в съответствие със законодателството (можете да научите повече на SofLaw.bg).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *