Инвестирайте и в складовата база

Складова база

Често пъти тегленето на бизнес кредити се явява като единствено решение за земеделските производители, решили да обновят складовата си база чрез поставяне на нови врати, измазване на стените и ремонтиране на покривната конструкция. Това важи с пълна сила, както за зърнопроизводителите, така и за зеленчукопроизводителите и овощарите. Най-тежко обаче като че ли е положението при третите. Отглеждането на овощни дървета е трудна задача, най-вече поради факта, че инвестициите се възвръщат доста по-късно.

От момента на засаждане на овощните дървета до момента, в който те започнат да носят печалба минават няколко години. Така, притежавания първоначален финансов ресурс се изразходва още в началото за закупуване на фиданки, торове, препарати и обработка на почвата. Докато дойде момента, в който дърветата започнат да дават плодове и съответно да носят печалба на земеделския производител, той трябва да намери решение за осигуряване на капитали.

При тази ситуация за повечето овощари тегленето на бизнес кредити за строеж на складове, закупуване на врати за тях и дори за осигуряването на касетки, в които да се слагат плодовете, като че ли е единственото възможно решение.

Каква е нуждата от складови помещения

При земеделието наличието на достатъчно складови помещения е едно от най-важните. Дори и да разполагат с най-съвременната аграрна техника, стопаните няма да имат успех, ако не разполагат с места, в които да съхраняват продукцията си. Случаите, в които зърното, зеленчуците и плодовете се товарят на камионите още от полето, не са чак толкова чести.

Поради тази причина изграждането или закупуването на складове и халета е изключително важно. Разбира се, освен ползване помощта на банковите институции за отпускане на бизнес кредити за врати, строителни материали и техника, стопаните могат да ползват и предоставяните по мерките на Програмата за развитие на селските райони средства.

Не всички земеделци обаче успяха да се възползват от този финансов ресурс. Едни пропуснаха тази възможност поради недостатъчни познания и пестене на средства от консултантски услуги, а други просто, защото не успяха да се вредят. Без значение каква е причината за този неуспех, средства трябва да бъдат намерени. Наред с необходимостта от достатъчно складове за продукцията, са необходими и помещения, в които да се държат тракторите и прикачния инвентар, място за ремонтна работилница.

Земеделието изисква наличието на значителен капитал, за да бъде печелившо. Без значение дали става въпрос за малки или големи стопанства, те трябва да разполагат, както с плодородна земя, така и с техника и складови помещения. Родната действителност обаче е такава, че за да бъде осигурен необходимият финансов ресурс, често пъти трябва да се търси помощта на банките. В случай, че това не се направи и фермерите, които нямат достатъчно средства не се решат на стъпката за теглене на бизнес кредити и не подобрят състоянието на складове, врати на различните помещения и не ремонтират покрива, рискуват да съсипят стоката си и да понесат сериозни финансови сътресения.