Метода сугестопедия или колко бързо се учи английски

Курсове по английски език от Пеперудени Криле

Метода за учене сугестопедия доби доста голяма популярност и все повече хора се възползват от възможността да научат бързо английски. Както всички знаем, в наши дни времето е пари и действително е добре ако човек може да се справя с предизвикателствата с цената на по-малко време и по-малко усилия. Именно тази възможност дава и този метод.

Няма защо да се заблуждаваме – за да се научи език се изисква сериозна работа и колкото и да не ни се иска да си признаем, това е нещо, което няма как да постигнем ако не вложим голяма упоритост и много усилия.

За съжаление на всички, които очакват чудеса, този метод може и да е много ефикасен, но той във всички положения пак изисква много работа. Къде тогава се крие неговата тайна и колко бързо всъщност може да се научи английски с негова помощ?

Много по-висока ефективност при учене на английски

Методът сугестопедия позволява да се постигне много по-голям обем на свършената работа. Според специалисти в областта на изучаването на английски език, възможно е да се достигне до пет пъти увеличение на обема на изучения материал (думи, изрази, граматика).

Специалистите обаче, които разработват метода, твърдят, че може да се постигне до 10 пъти по-голям обем на извършената работа и усвоен материал.  Дали подобно увеличение е възможно, действително съществуват доста спорове и неясноти, които все още чакат своя отговор.

Едно нещо обаче е сигурно и то е, че действително постигнатите резултати на учениците, които предпочитат да се обучават по тази методика, многократно надхвърлят резултатите на други студенти и ученици, които отделят същото време и полагат същите усилия.

Разликата действително е достатъчно голяма за да се събуди не малък интерес към този начин на преподаване, като постоянно се увеличава броя.на хората, които желаят да се обучат за преподаватели или просто искат да ускорят процеса по изучаването на английски и да усвоят повече умения.

Как се увеличава всъщност резултата?

Специалистите преподаващи английски по методиката сугестопедия не издават напълно всички свои тайни, но все пак споделят част от своя успех. Според тях изключителните постижения на обучаващите се са резултат от няколко направления на методиката.

Разумно редуване на работа с почивка

Тук е важно да се подчертае, че учениците трябва много стриктно да спазват правилата за продължителността на работния процес и за точния момент, в който обучението трябва да се преустанови. Тази закономерност е изчислена с точност на базата на дългогодишни изследвания в областта.

Използване на личната мотивация при сугестопедични курсове

Много важен момент е да се наблегне на личната мотивация на обучаващите се. Тук се използват техните лични интереси и уменията на хората да се отдадат напълно на темата, която им е интересна и ги вълнува. По този начин се постига по-пълно оползотворяване на умствения капацитет и се намесват емоциите на човека, което помага при запомнянето.

Времето зависи от усилията

Няма как да се каже колко време е необходимо за да се научи английски по тази методика, но едно може да се каже със сигурност – резултатът за пореден път е правопропорционален на вложените усилия и старание, както обобщават след запитване от наша страна Пеперудени Криле – център по преподаване на Английски език за деца и възрастни чрез сугестопедия в София.